Číslo peažující silnicePeáží nazýváme souběh dvou nebo více silničních tahů po úseku silnice.
Popisovaný úsek přísluší ke „zdrojové" silnici. Po něm mohou být vedeny silnice peážující („hostující"). Peáž byla zavedena z důvodů kontroly souvislosti silničního tahu. Peáže se mohou vyskytovat pouze u silnic I. a II. tříd. Silnice III. tříd nemají peáže.
Maximálně mohou peážovat 4 silnice na daném úseku „zdrojové" silnice.

Nachází se ve vrstvě:
D, R, I, II, III